18.1 talerz płytki z rantem 28 cm

18.2 talerz płytki z rantem 25 cm

18.3 talerz deserowy z rantem 20 cm

18.4 miska 14 cm | 0,5 L

18.1 talerz płytki z rantem 28 cm

18.2 talerz płytki z rantem 25 cm

18.3 talerz deserowy z rantem 20 cm

14.8 miska 14 cm | 0,5 L

18.1 talerz płytki z rantem 28 cm

18.2 talerz płytki z rantem 25 cm

18.3 talerz płytki z rantem 20 cm

18.4 miska 14 cm | 0,5 L

18.1 talerz płytki z rantem 28 cm

18.2 talerz płytki z rantem 25 cm

18.3 talerz deserowy z rantem 20 cm

18.4 miska 14 cm | 0,5 L